“... OMDAT JIJ HET VERSCHIL KUNT MAKEN”

Mensen in hun kracht zetten. Zodat ze groeien, uit de verf
komen en worden zoals ze zijn bedoeld. Daarvoor is Kracht van
Verschil op aarde. Een coachingswerkplaats met als motto:
sta je in je kracht, dan maak je het verschil.

streep

TRAININGEN

streep_small

Expertmeeting voor leiders

Datum: 20 maart

 

Kracht van Verschil 

streep_small

OnderWijsheid

In mijn werk kom ik de meest uiteenlopende maatschappelijke, ethische, inhoudelijke, persoonlijke en leiderschapsvraagstukken tegen. De druk op de scholen, besturen en managers is hoog en het lijkt erop dat hier ook een hoge prijs voor wordt betaald getuige de vele interim-functies, ziekteverzuim en mensen die de school verlaten. Als voormalig directeur van een basisschool en in mijn huidig werk als coach op scholen maak ik me samen met bestuurders, directeuren en managers zorgen om deze ontwikkeling.

Vragen

Het roept vragen bij me op zoals: wat is nodig om het onderwijs weer in haar kracht te brengen? Is er iets wat dat tegenhoudt en zo ja, wat is dat dan? Is er iets wat “het tegenhouden” of “de weerstand” in stand houdt?  Hoe ziet het perspectief eruit bij ongewijzigd beleid, d.w.z. op de huidige voet doorgaan terwijl nu al veel tekenen zijn dat er op persoonlijk en professioneel gebied een hoge prijs wordt betaald. Hoe kan het zijn dat ondanks alle inspanningen van besturen, directie en management maar ook leerkrachten de resultaten tegenvallen of niet lang standhouden? Is het mogelijk dat wat we zien al persoonlijk falen, niet opgewassen tegen de taak of druk, niet zozeer iets persoonlijks is maar meer gezien kan worden als een symptoom van iets waarvan de oorzaak mogelijk heel ergens anders ligt? Als dat zo zou zijn, wat zou dat dan betekenen voor de manier waarop we actie ondernemen? Zijn we ziende blind? Wat zou er nodig zijn om eens met andere ogen te kijken naar de alledaagse uitdagingen en vraagstukken die er spelen binnen scholen en het onderwijs?


Anders kijken

Enige tijd geleden volgde ik de opleiding tot systemisch coach en was onder de indruk van de werkwijze, die het mogelijk maakt om anders te kijken en ongeziene oplossingsmogelijkheden in beeld te krijgen.  Je gaat niet inzoomen op een probleem of vraagstuk maar je gaat er juist afstand van nemen om het grotere geheel in beeld te krijgen.

Het is een werkwijze die de laatste 25 jaar in Nederland wordt toegepast in verschillende sectoren maar op veel scholen nog onbekend is. Samen met mijn collega Iris Pinkepank van het Centrum voor Systemisch Werk wil ik jou graag uitnodigen voor een expertmeeting waar we deze nieuwe werkwijze willen voorstellen. Aan de hand van een concrete vraag uit de praktijk willen we samen met jullie onderzoeken of en zo ja hoe deze manier van werken een toegevoegde waarde kan hebben voor de dagelijkse praktijk en vraagstukken bij besturen en managers.


Onder-Wijsheid

In deze meeting van experts, ieder op haar en zijn eigen gebeid, willen we samen van en met elkaar leren! Uit kennis die doorleefd wordt ontstaat wijsheid. Onderwijs-heid dus! We beseffen dat deze manier van werken en kijken, samenwerken en verbinding zoeken voor veel mensen nieuw en ok onwennig kan zijn. Out of the box gaat buiten de comfortzone maar kan juist daardoor nieuwe impulsen brengen.

Maar……

Never be afraid to try something new. Remember, amateurs build the arc. Professionals built the Titanic.


Expertmeeting

Er zijn drie momenten waarop je deel kan nemen: 20 maart, 15 april of 5 juni 2019.

We starten met een lekkere lunch om 12.30 uur  en eindigen om 17.00 uur. De meeting wordt gehouden in de larikshoeve in Leusden. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Graag hoor ik van jou of je gaat deelnemen en welk moment je voorkeur heeft.

Hartelijke groet,

Henry Koopman

Trainer, coach

Iris Pinkepank

Trainer, coach

streepje_contact

NEEM NU CONTACT OP!

Vul onderstaand formulier in of bel 06 42 55 71 54

streepje_contact

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil  /  Arnhemseweg 67  /  3832 GJ LEUSDEN / info@krachtvanverschil.nl
KvK: 32134928  /  Bank NL53 INGB 004 9450 96  /  BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

Kracht van Verschil
Arnhemseweg 67
3832 GJ LEUSDEN
info@krachtvanverschil.nl

KvK: 32134928
Bank NL53 INGB 004 9450 96
BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil

Arnhemseweg 67

3832 GJ LEUSDEN

info@krachtvanverschil.nl

 

KvK: 32134928

Bank NL53 INGB 004 9450 96

BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01