Skip to content

“... OMDAT JIJ HET VERSCHIL KUNT MAKEN”

Mensen in hun kracht zetten. Zodat ze groeien, uit de verf
komen en worden zoals ze zijn bedoeld. Daarvoor is Kracht van
Verschil op aarde. Een coachingswerkplaats met als motto:
sta je in je kracht, dan maak je het verschil.

streep

TRAININGEN

streep_small

LEERGANG SYSTEEM EN ORGANISATIE

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.”

-Albert Einstein

streep_small

Leergang systeem en organisatie

Werken vanuit een systemisch-fenomenologisch perspectief

In de 10- daagse leergang Systeem en Organisatie leggen we de nadruk op het ervarend leren. Jouw kennis van zaken, jouw ervaringen en waarnemingen vormen hiervoor de basis. Dat maakt integratie van zowel het persoonlijke als ook het organisatorische mogelijk. Het geheel én de delen waarnemen en daarmee diepe inzichten en kennis verwerven. Een kennis die niet aangeleerd wordt maar die ontstaat wanneer onbewuste kennis bewust en de eigen Wijsheid een innerlijk kompas wordt.

Complexe situaties worden niet opgesplitst maar begrepen vanuit het geheel van dingen die met elkaar samenhangen. De onderstroom van een probleem of vraagstuk wordt voelbaar en ervaarbaar en geeft daarmee richting aan de eerste en vaak ook kleinste stap in de goede richting.   Het werken met tafelopstellingen is een tool van deze tijd. Het werken met beelden geeft vaak op een directe en onmiddellijke manier inzicht, terwijl het tegelijkertijd een onontbeerlijk instrument is voor het vertragen, verdiepen en systeem-diagnostisch waarnemen.

 

Systemisch werken in organisaties

In het systemisch werk gaan we ervan uit dat binnen een organisatie alles met alles samenhangt. Daarin kijken we zowel naar het persoonlijke deel van jou als leider en jouw plek als leidinggevende in de organisatie als ook naar het grotere geheel en de samenhang met de verschillende ( sub)systemen die op jouw organisatie van invloed zijn. Het enkelvoudig kijken naar een probleem leidt in de regel niet tot oplossingen, hooguit tot symptoombestrijding.

Je zou een organisatie kunnen vergelijken met het lichaam van een mens. Mensen staan niet op zichzelf maar altijd in relatie tot anderen. Een lichaam vraagt om verzorging, zoals voeding, rustperiodes en aandacht als zich ziektesymptomen melden. In relatie tot anderen kunnen zich overtuigingen en patronen hebben ontwikkeld. Die worden vaak niet meer bewust waargenomen maar kunnen wel een belemmerende werking hebben.

Ook organisaties staan niet op zichzelf. In en buiten organisaties zijn altijd meerdere systemen tegelijk werkzaam. Ze zijn met elkaar verbonden. Veranderingen in het ene systeem brengt ook beweging in de andere systemen.  Organisaties hebben, net als mensen, een geschiedenis, worden gedragen door overtuigingen en patronen die vaak voortkomen uit het doel waarvoor zij zijn opgericht.

 

Doel van de leergang: systeemsensitief managen en leiderschapsontwikkeling

Bij systeemsensitief managen gaat het erom dat je gesensibiliseerd wordt voor de systemische dynamieken die in organisaties werkzaam zijn. Als manager sta jij er niet los van, je maakt er deel van uit. En dan kijk je verder, in plaats van op een probleem in te zoomen, zoom je uit. Wat maakt dat dit probleem zich juist nu voordoet? Wat heeft er naast jou nog alles mee te maken? Klanten, financier, medewerkers, afdelingen, doelstellingen, patronen in de organisatie? Wanneer dit bepaalde patroon in je organisatie niet meer aanwezig zou zijn, voor wie of wat zou dat een probleem kunnen zijn? Wat is de prijs om te veranderen en wie betaalt de prijs? Als er ergens te veel aandacht aan wordt geschonken, wat krijgt dan minder aandacht? Wat zou er gebeuren als dat wat minder aandacht krijgt meer ruimte krijgt om te groeien? Wat is daarvoor nodig? Voor wie of wat is het huidige probleem een oplossing? Zou het kunnen zijn dat dit een symptoom is van een oplossing van een probleem in een andere systeemlaag? Afhankelijk van jouw diagnose zullen je interventies heel verschillend uitvallen. Systemische sensitiviteit houdt in dat je je onderbuikgevoel, je intuïtie serieus neemt als het om organisatievraagstukken gaat en deze verbindt met de kennis die je hebt.

Systemisch managen brengt je weer in verbinding met jezelf en je eigen-wijsheid. Het ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten door hoofd en hart, denken én voelen met elkaar te verbinden.

“A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there.”

 

Leergang systeem en organisatie | intensief en interactief

Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng.

 

Voor wie is deze Leergang bedoeld: 

Managers uit het midden en hoger kader uit het onderwijs, jeugd-en gehandicaptenzorg, gezondheidszorg , ZZP érs, coaches, adviseurs en anderen die zich bezig houden met het toevoegen van waarde aan mens en maatschappij.

 

Duur van het programma

Hoewel er maar één lesdag per maand is, is het een intensieve training. De nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen zodat het geleerde meteen in het dagelijkse leven en werken kan worden toegepast. We starten op 6 februari 2020. Eind maart 2021 is de leergang afgerond. Frequentie van 1 keer per maand

 

Data

2020:              6-2;  5-3; 2-4; 14-5; 18-6; 10-9; 8-10; 5-11; 10-12;

2021:               14-1

Alle trainingsdagen vallen op een donderdag. Tijden: 9.30 uur tot 17 uur

 

Randvoorwaarden

Gedurende de trainingsdagen is er volop koffie/thee/water voorradig en komt de inwendige mens niets te kort! Een lekkere lunch is uiteraard onderdeel van het programma.

 

Cursusmateriaal

Er is veel ruimte voor individuele aandacht. Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng. Digitaal worden opdrachten t.z.t verstrekt en krijgen deelnemers toegang tot Google Classroom.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting is gemiddeld ca. 16 -20 uur per maand, zo’n 4 uur per week.

Per maand 8 uur training en 8-12 uur zelfstudie (voorbereiden, intervisie, studiemateriaal).

 

Aantal deelnemers:

Er geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers.

 

Kosten

€ 3250,- De training is btw-vrij. Kracht van Verschil staat ingeschreven bij Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs).

 

Resultaten:

  • Goed inzicht in uw eigen persoonlijkheid/gedrag t.a.v. communicatie en samenwerking
  • Beter zicht op kansen en bedreigingen binnen uw organisatie
  • U leert sturen met vanuit een andere blik op uw organisatie
  • U heeft weer ontwikkelingsruimte en mogelijkheden tot verdere groei voor u zelf en de organisatie.
  • U beheerst een nieuw instrument op systemisch naar ontwikkelingen te kijken.

 

Trainingsniveau

HBO

 

Plaats 

De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede

 

Deze training kan ook in company worden gegeven. Offerte op aanvraag. Opgave en informatie: info@krachtvanverschil.nl of via het webformulier op www.krachtvanverschil.nl

streepje_contact

NEEM NU CONTACT OP!

Vul onderstaand formulier in of bel 06 42 55 71 54

streepje_contact

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil  /  Arnhemseweg 67  /  3832 GJ LEUSDEN / info@krachtvanverschil.nl
KvK: 32134928  /  Bank NL53 INGB 004 9450 96  /  BTW-nummer: NL001449762B73

Kracht van Verschil
Arnhemseweg 67
3832 GJ LEUSDEN
info@krachtvanverschil.nl

KvK: 32134928
Bank NL53 INGB 004 9450 96
BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil

Arnhemseweg 67

3832 GJ LEUSDEN

info@krachtvanverschil.nl

 

KvK: 32134928

Bank NL53 INGB 004 9450 96

BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

streepje_contact

NEEM NU CONTACT OP!

Vul onderstaand formulier in of bel 06 42 55 71 54

streepje_contact

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil  /  Arnhemseweg 67  /  3832 GJ LEUSDEN / info@krachtvanverschil.nl
KvK: 32134928  /  Bank NL53 INGB 004 9450 96  /  BTW-nummer: NL001449762B73

Kracht van Verschil
Arnhemseweg 67
3832 GJ LEUSDEN
info@krachtvanverschil.nl

KvK: 32134928
Bank NL53 INGB 004 9450 96
BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil

Arnhemseweg 67

3832 GJ LEUSDEN

info@krachtvanverschil.nl

 

KvK: 32134928

Bank NL53 INGB 004 9450 96

BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01