Skip to content

“... OMDAT JIJ HET VERSCHIL KUNT MAKEN”

Mensen in hun kracht zetten. Zodat ze groeien, uit de verf
komen en worden zoals ze zijn bedoeld. Daarvoor is Kracht van
Verschil op aarde. Een coachingswerkplaats met als motto:
sta je in je kracht, dan maak je het verschil.

streep

TRAININGEN

streep_small

LEERGANG TOEKOMSTGERICHT LEIDERSCHAP

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk!”

-Jan Rotmans

streep_small

Toekomst- en systeemgericht leiderschap vanuit een systemisch-fenomenologisch perspectief

Tool van de nieuwe tijd!

Hoe leid jij je organisatie naar een verandering die past bij een nieuw tijdperk waarvan we nog niet weten hoe dat eruit ziet? Volgens Jan Rotmans vraagt elke systeemtransitie om een organisatorische transitie en elke organisatorische transitie vraagt om een persoonlijke transitie. Dergelijke transities vergen moed en het overwinnen van angst. Want als je stopt met doen wat je altijd hebt gedaan, als je uit je comfortzone gaat, ontstaat angst. Angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt. De huidige managementmodellen zijn "op". Gangbare managementtools zijn niet meer toereikend om vorm te geven aan de eisen die gesteld worden aan de organisaties van de toekomst. Iedereen zal binnen zijn of haar omgeving op zoek moeten gaan naar waardevolle alternatieven. Het systemisch-fenomenologisch werken is zo'n waardevol alternatief, en een tool van de nieuwe tijd! In tijden van grote maatschappelijke veranderingen hebben organisaties leiders nodig die kunnen omgaan met instabiliteit, weerstand, onzekerheid en niet weten hoe de toekomst er precies gaat uitzien.

 

Leergang systeem en organisatie

Werken vanuit een systemisch-fenomenologisch perspectief

In de 10- daagse leergang Systeem en Organisatie leggen we de nadruk op het ervarend leren. Jouw kennis van zaken, jouw ervaringen en waarnemingen vormen hiervoor de basis. Dat maakt integratie van zowel het persoonlijke als ook het organisatorische mogelijk. Het geheel én de delen waarnemen en daarmee diepe inzichten en kennis verwerven. Een kennis die niet aangeleerd wordt maar die ontstaat wanneer onbewuste kennis bewust en de eigen Wijsheid een innerlijk kompas wordt.

Complexe situaties worden niet opgesplitst maar begrepen vanuit het geheel van dingen die met elkaar samenhangen. De onderstroom van een probleem of vraagstuk wordt voelbaar en ervaarbaar en geeft daarmee richting aan de eerste en vaak ook kleinste stap in de goede richting.   Het werken met tafelopstellingen is een tool van deze tijd. Het werken met beelden geeft vaak op een directe en onmiddellijke manier inzicht, terwijl het tegelijkertijd een onontbeerlijk instrument is voor het vertragen, verdiepen en systeem-diagnostisch waarnemen.

 

Systemisch werken in organisaties

In het systemisch werk gaan we ervan uit dat binnen een organisatie alles met alles samenhangt. Daarin kijken we zowel naar het persoonlijke deel van jou als leider en jouw plek als leidinggevende in de organisatie als ook naar het grotere geheel en de samenhang met de verschillende ( sub)systemen die op jouw organisatie van invloed zijn. Het enkelvoudig kijken naar een probleem leidt in de regel niet tot oplossingen, hooguit tot symptoombestrijding.

Je zou een organisatie kunnen vergelijken met het lichaam van een mens. Mensen staan niet op zichzelf maar altijd in relatie tot anderen. Een lichaam vraagt om verzorging, zoals voeding, rustperiodes en aandacht als zich ziektesymptomen melden. In relatie tot anderen kunnen zich overtuigingen en patronen hebben ontwikkeld. Die worden vaak niet meer bewust waargenomen maar kunnen wel een belemmerende werking hebben.

Ook organisaties staan niet op zichzelf. In en buiten organisaties zijn altijd meerdere systemen tegelijk werkzaam. Ze zijn met elkaar verbonden. Veranderingen in het ene systeem brengt ook beweging in de andere systemen.  Organisaties hebben, net als mensen, een geschiedenis, worden gedragen door overtuigingen en patronen die vaak voortkomen uit het doel waarvoor zij zijn opgericht.

 

Doel van de leergang: systeemsensitief managen en leiderschapsontwikkeling

Bij systeemsensitief managen gaat het erom dat je gesensibiliseerd wordt voor de systemische dynamieken die in organisaties werkzaam zijn. Als manager sta jij er niet los van, je maakt er deel van uit. En dan kijk je verder, in plaats van op een probleem in te zoomen, zoom je uit. Wat maakt dat dit probleem zich juist nu voordoet? Wat heeft er naast jou nog alles mee te maken? Klanten, financier, medewerkers, afdelingen, doelstellingen, patronen in de organisatie? Wanneer dit bepaalde patroon in je organisatie niet meer aanwezig zou zijn, voor wie of wat zou dat een probleem kunnen zijn? Wat is de prijs om te veranderen en wie betaalt de prijs? Als er ergens te veel aandacht aan wordt geschonken, wat krijgt dan minder aandacht? Wat zou er gebeuren als dat wat minder aandacht krijgt meer ruimte krijgt om te groeien? Wat is daarvoor nodig? Voor wie of wat is het huidige probleem een oplossing? Zou het kunnen zijn dat dit een symptoom is van een oplossing van een probleem in een andere systeemlaag? Afhankelijk van jouw diagnose zullen je interventies heel verschillend uitvallen. Systemische sensitiviteit houdt in dat je je onderbuikgevoel, je intuïtie serieus neemt als het om organisatievraagstukken gaat en deze verbindt met de kennis die je hebt.

Systemisch managen brengt je weer in verbinding met jezelf en je eigen-wijsheid. Het ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten door hoofd en hart, denken én voelen met elkaar te verbinden.

“A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there.”

 

Leergang systeem en organisatie | intensief en interactief

Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng.

 

Voor wie is deze Leergang bedoeld

Managers uit het midden en hoger kader uit het onderwijs, jeugd-en gehandicaptenzorg, gezondheidszorg , ZZP érs, coaches, adviseurs en anderen die zich bezig houden met het toevoegen van waarde aan mens en maatschappij.

 

Duur van het programma

Hoewel er maar één lesdag per maand is, is het een intensieve training. De nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen zodat het geleerde meteen in het dagelijkse leven en werken kan worden toegepast. We starten op 6 februari 2020. Eind maart 2021 is de leergang afgerond. Frequentie van 1 keer per maand

 

Data

2020:              6-2;  5-3; 2-4; 14-5; 18-6; 10-9; 8-10; 5-11; 10-12;

2021:               14-1

Alle trainingsdagen vallen op een donderdag. Tijden: 9.30 uur tot 17 uur

Randvoorwaarden

Gedurende de trainingsdagen is er volop koffie/thee/water voorradig en komt de inwendige mens niets te kort! Een lekkere lunch is uiteraard onderdeel van het programma.

 

Cursusmateriaal

Er is veel ruimte voor individuele aandacht. Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng. Digitaal worden opdrachten t.z.t verstrekt en krijgen deelnemers toegang tot Google Classroom.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting is gemiddeld ca. 16 -20 uur per maand, zo’n 4 uur per week.

Per maand 8 uur training en 8-12 uur zelfstudie (voorbereiden, intervisie, studiemateriaal).

 

Aantal deelnemers

Er geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers.

 

Kosten

€ 3250,- De training is btw-vrij. Kracht van Verschil staat ingeschreven bij Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs).

 

Media 

In het septembernummer 2019 van het blad CNV Schoolleiders schreven we een artikel over de winst die onderwijsorganisaties in deze tijd van verandering kunnen boeken in deze tijd door systemisch naar het onderwijs en haar processen te kijken.

Je kunt hier het complete artikel lezen.

 

Opbrengst

Nadat je de leergang hebt gevolgd:

  • heb je kennis en inzicht verworven in de verschillende systemen die op jou en je organisatie van invloed zijn.
  • weet je in welke systeemlaag een interventie moet plaatsvinden om een beweging in de goede richting te kunnen maken.
  • heb je geleerd om vanuit inzicht in dieperliggende (organisatie)patronen bewust interventies toe te passen die bijdragen aan kracht en duurzaamheid voor de organisatie.
  • heb je je persoonlijke en professionele effectiviteit vergroot door complexe vraagstukken in een systemische context te plaatsen en maak je onderscheid tussen en problemen en symptomen.
  • weet je hoe je het werken met tafelopstellingen kunt gebruiken als systeem-diagnostisch instrument voor de organisatie of onderdelen daarvan.
  • heb je geleerd om bewust gebruik te maken van je cognitieve, emotionele en intuïtieve kennisbronnen.

 

Trainingsniveau

HBO

Plaats

De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede

 

Trainers

Deze leergang wordt gegeven door:

 

Meld je aan!

 

Deze training kan ook in company worden gegeven. Offerte op aanvraag. Opgave en informatie: info@krachtvanverschil.nl of via het webformulier op www.krachtvanverschil.nl

streepje_contact

Meld je nu aan!

Vul onderstaand formulier in of bel 06 42 55 71 54

Contactgegevens

Facturatiegegevens

streepje_contact

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil  /  Arnhemseweg 67  /  3832 GJ LEUSDEN / info@krachtvanverschil.nl
KvK: 32134928  /  Bank NL53 INGB 004 9450 96  /  BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

Kracht van Verschil
Arnhemseweg 67
3832 GJ LEUSDEN
info@krachtvanverschil.nl

KvK: 32134928
Bank NL53 INGB 004 9450 96
BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01

twitter_krachtvanverschil     facebook_krachtvanverschil

Kracht van Verschil

Arnhemseweg 67

3832 GJ LEUSDEN

info@krachtvanverschil.nl

 

KvK: 32134928

Bank NL53 INGB 004 9450 96

BTW-nummer: NL 1086.73.157.B01