Wat we voor je kunnen doen

Cultuuronderzoek en Cultuurverandering

Cultuuronderzoek en Cultuurverandering

Als het niet lekker loopt binnen de school, dan kan dat te maken hebben met hardnekkige patronen binnen een team, tussen teamleden of tussen het team en de directie. Of: tussen ouders en school. Daar krijg je niet altijd even makkelijk de vinger achter. Is er al van alles geprobeerd, zoals teamcoaching, maar blijft het probleem bestaan? Dan kan een cultuuronderzoek soelaas bieden.

Interviews met betrokkenen

Een cultuuronderzoek vindt plaats door middel van diepte-interviews. In gesprek met betrokken medewerkers achterhaal ik hoe het reilt en zeilt binnen de school. Hoe vervult een ieder zijn of haar rol? Hoe liggen de onderlinge verhoudingen? Hoe wordt er gecommuniceerd? En hoe ervaren medewerkers het leiderschap? Deze en andere vragen geven me inzicht.

Rapport met bevindingen en adviezen

Op basis van deze gesprekken, stel ik een rapport op met bevindingen. Het rapport gaat in op de patronen en de effecten daarvan. Ook beschrijf ik wat goed gaat en wat verandering nodig heeft. En ik geef adviezen over de stappen die nodig zijn om de cultuurverandering tot stand te brengen. Met deze bevindingen kunnen jullie zelf verder aan de slag.

Cultuurverandering

Afhankelijk van de uitkomsten van het cultuuronderzoek, kunnen we daarna aan de slag met bijvoorbeeld teamcoaching, leiderschapscoaching of visieontwikkeling.

Maak het verschil

  • Kracht van Verschil
  • Arnhemseweg 67
  • 3832 GJ LEUSDEN