Wat we voor je kunnen doen

Managementcoaching

Managementcoaching

Hoe geef als team gezamenlijk leiding aan een onderwijsorganisatie? Dat kan een uitdaging zijn, zeker als de neuzen niet dezelfde kant op staan. Dan kan de samenwerking stoef verlopen of zelfs vastlopen. Zó werkt het niet. Maar hoe dan wel? Ik help met managementcoaching.

Herstel van vertrouwen

Samen gaan we aan de slag met herstel van het onderlinge vertrouwen. En vervolgens met toekomstgericht leidinggeven. Hierbij gaan we aan de slag met:

  • Bedoeling: Waarden gedreven werken. Werken vanuit gezamenlijke kernwaarden.
  • Belofte: wat beloven we elkaar om te leren, te ontwikkelen en te veranderen
  • Binding: Iedereen hoort erbij.
  • Basis van ordening: iedereen heeft zijn eigen plek
  • Balans: is er balans in ons team en de organisatie. Balans in wat je ontvangt en wat je toevoegt.
  • Bestemming: waarom zijn wij er, wat doen wij ertoe, wat is het doel van ons werken.

Van kernwaarden naar managementstatuut

Op welke kernwaarden willen jullie drijven? Dat is de vraag waarmee we beginnen. Is er al een kernwaarde, dan herijken we deze. Is deze er nog niet, dan formuleren we deze samen. Vervolgens bepalen we wat deze kernwaarden concreet betekenen. Hoe en waar zijn ze zichtbaar? En hoe zorgen we voor een sterk team dat de klus gaat klaren? We doen dit aan de hand van concrete issues.

Resultaat: concrete managementdoelen én persoonlijke doelen

Aan het eind van het traject hebben we een gezamenlijk verlangen geformuleerd als onderlegger voor concrete managementdoelen en persoonlijke doelen. Na het coachingtraject gaan jullie zelf aan de slag binnen de organisatie. Tijdens een terugkomdag bespreken de voortgang en de resultaten.

Maak het verschil

  • Kracht van Verschil
  • Arnhemseweg 67
  • 3832 GJ LEUSDEN